Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 6 517 5 960 8 362 6 942 7 985 9 760 10 146 8 261 7 761 5 923 5 760 7 155 90 532 90 532
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 90 515 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 87 313 87 313
2018 6 066 6 032 7 293 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 7 183 6 261 5 951 101 937 101 937

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Desember 2018 Desember 2017 Endring i %
Vann med kullsyre 4 932 772 5 013 351 -1,61
Vann uten kullsyre 1 018 012 1 316 673 -22,68
Sum totalt 5 950 784 6 330 024 -5,99
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 75 828 520 64 780 589 17,05
Vann uten kullsyre 26 108 411 22 532 604 15,87
Sum totalt 101 936 931 87 313 193 16,75
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 75 828 520 64 780 589 17.05
Vann uten kullsyre 26 108 411 22 532 604 15.87
Sum totalt 101 936 931 87 313 193 16,75

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Desember 2018 Desember 2017 Endring i %
Uteliv 417 534 722 193 -42.19
Kiosk og bensin 288 552 316 672 -8.88
Dagligvare, eget utsalg 5 244 698 5 291 159 -0.88
Sum totalt 5 950 784 6 330 024 -5.99
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 11 296 297 10 190 220 10.85
Kiosk og bensin 4 905 719 4 659 155 5.29
Dagligvare, eget utsalg 85 734 915 72 463 818 18.31
Sum totalt 101 936 931 87 313 193 16.75
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 11 296 297 10 190 220 10.85
Kiosk og bensin 4 905 719 4 659 155 5.29
Dagligvare, eget utsalg 85 734 915 72 463 818 18.31
Sum totalt 101 936 931 87 313 193 16.75
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no