Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 11 554 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 11 638 87 313
2018 6 066 6 032 7 293 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 7 183 6 261 5 951 12 098 101 937
2019 7 175 6 114 6 980 8 199 0 0 0 0 0 0 0 0 13 289 28 468

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Februar 2019 Februar 2018 Endring i %
Vann med kullsyre 4 617 343 4 634 898 -0,38
Vann uten kullsyre 1 496 808 1 396 683 7,17
Sum totalt 6 114 151 6 031 581 1,37
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 76 993 586 65 031 241 18,39
Vann uten kullsyre 26 134 653 22 742 433 14,92
Sum totalt 103 128 239 87 773 674 17,49
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 10 454 023 9 288 957 12.54
Vann uten kullsyre 2 835 301 2 809 059 0.93
Sum totalt 13 289 324 12 098 016 9,85

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Februar 2019 Februar 2018 Endring i %
Uteliv 592 178 616 633 -3.97
Kiosk og bensin 267 531 257 797 3.78
Dagligvare, eget utsalg 5 254 442 5 157 151 1.89
Sum totalt 6 114 151 6 031 581 1.37
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 11 175 835 10 014 639 11.59
Kiosk og bensin 4 873 935 4 677 264 4.2
Dagligvare, eget utsalg 87 078 469 73 081 771 19.15
Sum totalt 103 128 239 87 773 674 17.49
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 1 096 908 1 217 370 -9.9
Kiosk og bensin 537 606 569 390 -5.58
Dagligvare, eget utsalg 11 654 810 10 311 256 13.03
Sum totalt 13 289 324 12 098 016 9.85
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no