Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 11 638 87 313
2018 6 066 6 032 7 293 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 7 183 6 261 5 951 12 098 101 937
2019 7 176 6 115 6 980 8 200 10 639 9 620 11 284 10 308 7 060 6 624 5 782 7 010 13 290 96 797
2020 6 746 6 918 8 285 7 367 8 065 14 192 0 0 0 0 0 0 13 664 51 572

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Februar 2020 Februar 2019 Endring i %
Vann med kullsyre 5 482 367 4 617 907 18,72
Vann uten kullsyre 1 435 453 1 496 808 -4,10
Sum totalt 6 917 820 6 114 715 13,13
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 72 802 973 76 994 681 -5,44
Vann uten kullsyre 24 367 843 26 134 653 -6,76
Sum totalt 97 170 816 103 129 334 -5,78
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 10 791 812 10 455 118 3.22
Vann uten kullsyre 2 872 420 2 835 301 1.31
Sum totalt 13 664 232 13 290 419 2,81

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Februar 2020 Februar 2019 Endring i %
Uteliv 649 732 592 178 9.72
Kiosk og bensin 267 822 267 531 0.11
Dagligvare, eget utsalg 6 000 266 5 255 006 14.18
Sum totalt 6 917 820 6 114 715 13.13
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 9 626 189 11 175 835 -13.87
Kiosk og bensin 4 608 184 4 873 935 -5.45
Dagligvare, eget utsalg 82 936 443 87 079 564 -4.76
Sum totalt 97 170 816 103 129 334 -5.78
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 1 264 317 1 096 908 15.26
Kiosk og bensin 524 499 537 606 -2.44
Dagligvare, eget utsalg 11 875 416 11 655 905 1.88
Sum totalt 13 664 232 13 290 419 2.81
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no