Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 6 107 6 074 7 356 9 749 12 553 13 869 13 223 10 971 6 721 7 227 6 311 5 997 12 181 106 158
2019 7 222 6 159 7 030 8 255 10 714 9 681 11 352 10 364 7 115 6 668 5 825 7 049 13 381 97 435
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 7 163 13 767 98 849
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 0 0 0 0 0 0 0 11 686 35 872

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Februar 2021 Februar 2020 Endring i %
Vann med kullsyre 4 443 353 5 504 906 -19,28
Vann uten kullsyre 1 407 935 1 452 316 -3,06
Sum totalt 5 851 288 6 957 222 -15,90
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 75 563 193 73 140 493 3,31
Vann uten kullsyre 21 204 972 24 679 705 -14,08
Sum totalt 96 768 165 97 820 198 -1,08
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 9 109 560 10 843 424 -15.99
Vann uten kullsyre 2 576 380 2 923 134 -11.86
Sum totalt 11 685 940 13 766 558 -15,11

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Februar 2021 Februar 2020 Endring i %
Uteliv 250 977 686 577 -63.45
Kiosk og bensin 134 038 240 606 -44.29
Dagligvare, eget utsalg 5 466 273 6 030 039 -9.35
Sum totalt 5 851 288 6 957 222 -15.9
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 5 187 471 10 215 945 -49.22
Kiosk og bensin 2 912 208 4 200 852 -30.68
Dagligvare, eget utsalg 88 668 486 83 403 401 6.31
Sum totalt 96 768 165 97 820 198 -1.08
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 512 054 1 360 504 -62.36
Kiosk og bensin 268 942 462 093 -41.8
Dagligvare, eget utsalg 10 904 944 11 943 961 -8.7
Sum totalt 11 685 940 13 766 558 -15.11
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no