Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 19 374 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 18 713 87 313
2018 6 066 6 032 7 293 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 7 183 6 261 5 951 19 391 101 937
2019 7 175 6 114 6 980 8 199 10 639 0 0 0 0 0 0 0 20 269 39 107

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Mars 2019 Mars 2018 Endring i %
Vann med kullsyre 5 191 323 5 360 773 -3,16
Vann uten kullsyre 1 788 413 1 932 321 -7,45
Sum totalt 6 979 736 7 293 094 -4,30
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 76 824 136 65 193 487 17,84
Vann uten kullsyre 25 990 745 22 797 372 14,01
Sum totalt 102 814 881 87 990 859 16,85
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 15 645 346 14 649 730 6.8
Vann uten kullsyre 4 623 714 4 741 380 -2.48
Sum totalt 20 269 060 19 391 110 4,53

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Mars 2019 Mars 2018 Endring i %
Uteliv 756 760 861 472 -12.16
Kiosk og bensin 345 884 378 671 -8.66
Dagligvare, eget utsalg 5 877 092 6 052 951 -2.91
Sum totalt 6 979 736 7 293 094 -4.3
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 11 071 123 9 955 857 11.2
Kiosk og bensin 4 841 148 4 671 829 3.62
Dagligvare, eget utsalg 86 902 610 73 363 173 18.46
Sum totalt 102 814 881 87 990 859 16.85
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 1 853 668 2 078 842 -10.83
Kiosk og bensin 883 490 948 061 -6.81
Dagligvare, eget utsalg 17 531 902 16 364 207 7.14
Sum totalt 20 269 060 19 391 110 4.53
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no