Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 6 107 6 074 7 356 9 749 12 553 13 869 13 223 10 971 6 721 7 227 6 311 5 997 19 537 106 158
2019 7 222 6 159 7 030 8 255 10 714 9 681 11 352 10 364 7 115 6 668 5 825 7 049 20 411 97 435
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 7 163 22 090 98 849
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 13 872 0 0 0 0 0 0 20 066 49 743

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Mars 2021 Mars 2020 Endring i %
Vann med kullsyre 6 637 307 5 624 352 18,01
Vann uten kullsyre 1 742 419 2 698 957 -35,44
Sum totalt 8 379 726 8 323 309 0,68
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 76 576 148 73 548 685 4,12
Vann uten kullsyre 20 248 434 25 564 477 -20,79
Sum totalt 96 824 582 99 113 162 -2,31
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 15 746 867 16 467 776 -4.38
Vann uten kullsyre 4 318 799 5 622 091 -23.18
Sum totalt 20 065 666 22 089 867 -9,16

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Mars 2021 Mars 2020 Endring i %
Uteliv 387 434 487 727 -20.56
Kiosk og bensin 243 732 157 575 54.68
Dagligvare, eget utsalg 7 748 560 7 678 007 0.92
Sum totalt 8 379 726 8 323 309 0.68
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 5 087 178 9 900 547 -48.62
Kiosk og bensin 2 998 365 4 050 764 -25.98
Dagligvare, eget utsalg 88 739 039 85 161 851 4.2
Sum totalt 96 824 582 99 113 162 -2.31
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 899 488 1 848 231 -51.33
Kiosk og bensin 512 674 619 668 -17.27
Dagligvare, eget utsalg 18 653 504 19 621 968 -4.94
Sum totalt 20 065 666 22 089 867 -9.16
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no