Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 24 999 87 313
2018 6 066 6 032 7 293 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 7 183 6 261 5 951 26 619 101 937
2019 7 176 6 115 6 980 8 200 10 639 9 620 11 284 10 308 7 060 6 624 5 782 7 010 28 470 96 797
2020 6 746 6 918 8 285 7 367 8 065 0 0 0 0 0 0 0 29 316 37 380

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

April 2020 April 2019 Endring i %
Vann med kullsyre 6 288 126 6 280 626 0,12
Vann uten kullsyre 1 078 477 1 919 136 -43,80
Sum totalt 7 366 603 8 199 762 -10,16
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 73 226 347 77 788 875 -5,87
Vann uten kullsyre 24 416 230 25 999 440 -6,09
Sum totalt 97 642 577 103 788 315 -5,92
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 22 687 375 21 927 307 3.47
Vann uten kullsyre 6 628 356 6 542 850 1.31
Sum totalt 29 315 731 28 470 157 2,97

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

April 2020 April 2019 Endring i %
Uteliv 93 707 747 980 -87.47
Kiosk og bensin 212 302 390 141 -45.58
Dagligvare, eget utsalg 7 060 594 7 061 641 -0.01
Sum totalt 7 366 603 8 199 762 -10.16
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 8 667 036 11 085 324 -21.82
Kiosk og bensin 4 295 871 4 880 193 -11.97
Dagligvare, eget utsalg 84 679 670 87 822 798 -3.58
Sum totalt 97 642 577 103 788 315 -5.92
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 1 809 904 2 601 648 -30.43
Kiosk og bensin 948 211 1 273 631 -25.55
Dagligvare, eget utsalg 26 557 616 24 594 878 7.98
Sum totalt 29 315 731 28 470 157 2.97
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no