Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 6 107 6 074 7 356 9 749 12 553 13 869 13 223 10 971 6 721 7 227 6 311 5 997 29 285 106 158
2019 7 222 6 159 7 030 8 255 10 714 9 681 11 352 10 364 7 115 6 668 5 825 7 049 28 667 97 435
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 7 163 29 468 98 849
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 13 872 0 0 0 0 0 0 27 197 49 743

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

April 2021 April 2020 Endring i %
Vann med kullsyre 5 748 274 6 296 430 -8,71
Vann uten kullsyre 1 383 436 1 081 529 27,91
Sum totalt 7 131 710 7 377 959 -3,34
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 76 027 992 73 535 864 3,39
Vann uten kullsyre 20 550 341 24 700 026 -16,80
Sum totalt 96 578 333 98 235 890 -1,69
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 21 495 141 22 764 206 -5.57
Vann uten kullsyre 5 702 235 6 703 620 -14.94
Sum totalt 27 197 376 29 467 826 -7,70

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

April 2021 April 2020 Endring i %
Uteliv 318 722 102 013 212.43
Kiosk og bensin 186 757 172 525 8.25
Dagligvare, eget utsalg 6 626 231 7 103 421 -6.72
Sum totalt 7 131 710 7 377 959 -3.34
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 5 303 887 9 203 733 -42.37
Kiosk og bensin 3 012 597 3 860 034 -21.95
Dagligvare, eget utsalg 88 261 849 85 172 123 3.63
Sum totalt 96 578 333 98 235 890 -1.69
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 1 218 210 1 950 244 -37.54
Kiosk og bensin 699 431 792 193 -11.71
Dagligvare, eget utsalg 25 279 735 26 725 389 -5.41
Sum totalt 27 197 376 29 467 826 -7.7
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no