Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2014 5 743 6 615 6 630 7 782 8 611 10 845 12 165 8 746 7 753 6 483 6 385 7 217 35 380 94 974
2015 6 517 5 960 8 362 6 942 7 985 9 760 10 146 8 261 7 761 5 923 5 760 7 155 35 766 90 532
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 35 132 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 33 812 87 313

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Mai 2017 Mai 2016 Endring i %
Vann med kullsyre 6 702 480 6 920 446 -3,15
Vann uten kullsyre 2 110 687 2 373 103 -11,06
Sum totalt 8 813 167 9 293 549 -5,17
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 67 091 997 66 717 799 0,56
Vann uten kullsyre 22 103 646 23 179 653 -4,64
Sum totalt 89 195 643 89 897 452 -0,78
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 25 645 205 26 507 347 -3.25
Vann uten kullsyre 8 166 925 8 624 245 -5.3
Sum totalt 33 812 130 35 131 592 -3,76

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Mai 2017 Mai 2016 Endring i %
Uteliv 869 933 1 091 118 -20.27
Kiosk og bensin 519 742 578 657 -10.18
Dagligvare, eget utsalg 7 423 492 7 623 774 -2.63
Sum totalt 8 813 167 9 293 549 -5.17
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 635 863 12 095 677 -12.07
Kiosk og bensin 4 694 668 5 126 809 -8.43
Dagligvare, eget utsalg 73 865 112 72 674 966 1.64
Sum totalt 89 195 643 89 897 452 -0.78
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 3 918 851 4 489 895 -12.72
Kiosk og bensin 1 798 755 2 243 698 -19.83
Dagligvare, eget utsalg 28 094 524 28 397 999 -1.07
Sum totalt 33 812 130 35 131 592 -3.76
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no