Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 35 132 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 33 812 87 313
2018 6 066 6 032 7 293 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 7 183 6 261 5 951 38 071 101 937
2019 7 175 6 114 6 980 8 199 10 639 9 620 11 283 0 0 0 0 0 39 107 60 010

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Mai 2019 Mai 2018 Endring i %
Vann med kullsyre 8 450 955 8 926 131 -5,32
Vann uten kullsyre 2 187 710 2 525 945 -13,39
Sum totalt 10 638 665 11 452 076 -7,10
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 77 311 728 68 028 467 13,65
Vann uten kullsyre 25 661 205 23 543 445 9,00
Sum totalt 102 972 933 91 571 912 12,45
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 30 376 291 28 893 083 5.13
Vann uten kullsyre 8 730 560 9 177 766 -4.87
Sum totalt 39 106 851 38 070 849 2,72

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Mai 2019 Mai 2018 Endring i %
Uteliv 922 432 1 012 114 -8.86
Kiosk og bensin 445 156 549 197 -18.94
Dagligvare, eget utsalg 9 271 077 9 890 765 -6.27
Sum totalt 10 638 665 11 452 076 -7.1
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 995 642 10 096 104 8.91
Kiosk og bensin 4 776 152 4 708 754 1.43
Dagligvare, eget utsalg 87 201 139 76 767 054 13.59
Sum totalt 102 972 933 91 571 912 12.45
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 3 524 080 3 824 735 -7.86
Kiosk og bensin 1 718 787 1 848 354 -7.01
Dagligvare, eget utsalg 33 863 984 32 397 760 4.53
Sum totalt 39 106 851 38 070 849 2.72
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no