Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 33 812 87 313
2018 6 066 6 032 7 293 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 7 183 6 261 5 951 38 071 101 937
2019 7 176 6 115 6 980 8 200 10 639 9 620 11 284 10 308 7 060 6 624 5 782 7 010 39 110 96 797
2020 6 746 6 918 8 285 7 367 8 065 14 192 0 0 0 0 0 0 37 380 51 572

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Mai 2020 Mai 2019 Endring i %
Vann med kullsyre 6 885 803 8 451 784 -18,53
Vann uten kullsyre 1 178 944 2 187 710 -46,11
Sum totalt 8 064 747 10 639 494 -24,20
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 71 660 366 77 314 528 -7,31
Vann uten kullsyre 23 407 464 25 661 205 -8,78
Sum totalt 95 067 830 102 975 733 -7,68
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 29 573 178 30 379 091 -2.65
Vann uten kullsyre 7 807 300 8 730 560 -10.58
Sum totalt 37 380 478 39 109 651 -4,42

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Mai 2020 Mai 2019 Endring i %
Uteliv 211 770 922 432 -77.04
Kiosk og bensin 268 351 445 156 -39.72
Dagligvare, eget utsalg 7 584 626 9 271 906 -18.2
Sum totalt 8 064 747 10 639 494 -24.2
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 7 956 374 10 995 642 -27.64
Kiosk og bensin 4 119 066 4 776 152 -13.76
Dagligvare, eget utsalg 82 992 390 87 203 939 -4.83
Sum totalt 95 067 830 102 975 733 -7.68
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 2 021 674 3 524 080 -42.63
Kiosk og bensin 1 216 562 1 718 787 -29.22
Dagligvare, eget utsalg 34 142 242 33 866 784 0.81
Sum totalt 37 380 478 39 109 651 -4.42
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no