Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 6 107 6 074 7 356 9 749 12 553 13 869 13 223 10 971 6 721 7 227 6 311 5 997 41 839 106 158
2019 7 222 6 159 7 030 8 255 10 714 9 681 11 352 10 364 7 115 6 668 5 825 7 049 39 380 97 435
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 7 163 37 554 98 849
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 13 872 13 463 0 0 0 0 0 35 872 63 206

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Mai 2021 Mai 2020 Endring i %
Vann med kullsyre 6 840 121 6 903 772 -0,92
Vann uten kullsyre 1 834 272 1 182 702 55,09
Sum totalt 8 674 393 8 086 474 7,27
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 75 964 341 71 952 449 5,58
Vann uten kullsyre 21 201 911 23 656 038 -10,37
Sum totalt 97 166 252 95 608 487 1,63
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 28 335 262 29 667 978 -4.49
Vann uten kullsyre 7 536 507 7 886 322 -4.44
Sum totalt 35 871 769 37 554 300 -4,48

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Mai 2021 Mai 2020 Endring i %
Uteliv 508 304 231 583 119.49
Kiosk og bensin 248 572 223 635 11.15
Dagligvare, eget utsalg 7 917 517 7 631 256 3.75
Sum totalt 8 674 393 8 086 474 7.27
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 5 580 608 8 447 799 -33.94
Kiosk og bensin 3 037 534 3 675 141 -17.35
Dagligvare, eget utsalg 88 548 110 83 485 547 6.06
Sum totalt 97 166 252 95 608 487 1.63
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 1 726 514 2 181 827 -20.87
Kiosk og bensin 948 003 1 015 828 -6.68
Dagligvare, eget utsalg 33 197 252 34 356 645 -3.37
Sum totalt 35 871 769 37 554 300 -4.48
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no