Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 6 517 5 960 8 362 6 942 7 985 9 760 10 146 8 261 7 761 5 923 5 760 7 155 45 527 90 532
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 47 548 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 44 029 87 313
2018 6 066 6 032 7 293 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 7 183 6 261 5 951 51 842 101 937

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Juni 2018 Juni 2017 Endring i %
Vann med kullsyre 10 345 738 7 492 056 38,09
Vann uten kullsyre 3 425 478 2 724 641 25,72
Sum totalt 13 771 216 10 216 697 34,79
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 70 882 149 65 206 768 8,70
Vann uten kullsyre 24 244 282 21 788 765 11,27
Sum totalt 95 126 431 86 995 533 9,35
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 39 238 821 33 137 261 18.41
Vann uten kullsyre 12 603 244 10 891 566 15.72
Sum totalt 51 842 065 44 028 827 17,75

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Juni 2018 Juni 2017 Endring i %
Uteliv 1 254 527 1 199 608 4.58
Kiosk og bensin 614 572 515 705 19.17
Dagligvare, eget utsalg 11 902 117 8 501 384 40
Sum totalt 13 771 216 10 216 697 34.79
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 151 023 10 471 107 -3.06
Kiosk og bensin 4 807 621 4 657 288 3.23
Dagligvare, eget utsalg 80 167 787 71 867 138 11.55
Sum totalt 95 126 431 86 995 533 9.35
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 5 079 262 5 118 459 -0.77
Kiosk og bensin 2 462 926 2 314 460 6.41
Dagligvare, eget utsalg 44 299 877 36 595 908 21.05
Sum totalt 51 842 065 44 028 827 17.75
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no