Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 47 548 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 44 029 87 313
2018 6 066 6 032 7 293 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 7 183 6 261 5 951 51 842 101 937
2019 7 175 6 114 6 980 8 199 10 639 9 620 11 283 10 308 7 060 6 623 0 0 48 727 84 001

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Juni 2019 Juni 2018 Endring i %
Vann med kullsyre 6 790 603 10 345 738 -34,36
Vann uten kullsyre 2 829 518 3 425 478 -17,40
Sum totalt 9 620 121 13 771 216 -30,14
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 73 756 593 70 882 149 4,06
Vann uten kullsyre 25 065 245 24 244 282 3,39
Sum totalt 98 821 838 95 126 431 3,88
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 37 166 894 39 238 821 -5.28
Vann uten kullsyre 11 560 078 12 603 244 -8.28
Sum totalt 48 726 972 51 842 065 -6,01

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Juni 2019 Juni 2018 Endring i %
Uteliv 1 044 193 1 254 527 -16.77
Kiosk og bensin 472 656 614 572 -23.09
Dagligvare, eget utsalg 8 103 272 11 902 117 -31.92
Sum totalt 9 620 121 13 771 216 -30.14
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 785 308 10 151 023 6.25
Kiosk og bensin 4 634 236 4 807 621 -3.61
Dagligvare, eget utsalg 83 402 294 80 167 787 4.03
Sum totalt 98 821 838 95 126 431 3.88
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 4 568 273 5 079 262 -10.06
Kiosk og bensin 2 191 443 2 462 926 -11.02
Dagligvare, eget utsalg 41 967 256 44 299 877 -5.27
Sum totalt 48 726 972 51 842 065 -6.01
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no