Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 44 029 87 313
2018 6 066 6 032 7 293 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 7 183 6 261 5 951 51 842 101 937
2019 7 176 6 115 6 980 8 200 10 639 9 620 11 284 10 308 7 060 6 624 5 782 7 010 48 730 96 797
2020 6 746 6 918 8 285 7 367 8 065 14 192 10 827 8 732 0 0 0 0 51 572 71 131

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Juni 2020 Juni 2019 Endring i %
Vann med kullsyre 11 103 601 6 790 823 63,51
Vann uten kullsyre 3 088 084 2 829 518 9,14
Sum totalt 14 191 685 9 620 341 47,52
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 75 973 144 73 759 613 3,00
Vann uten kullsyre 23 666 030 25 065 245 -5,58
Sum totalt 99 639 174 98 824 858 0,82
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 40 676 779 37 169 914 9.43
Vann uten kullsyre 10 895 384 11 560 078 -5.75
Sum totalt 51 572 163 48 729 992 5,83

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Juni 2020 Juni 2019 Endring i %
Uteliv 630 967 1 044 193 -39.57
Kiosk og bensin 585 466 472 656 23.87
Dagligvare, eget utsalg 12 975 252 8 103 492 60.12
Sum totalt 14 191 685 9 620 341 47.52
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 7 543 148 10 785 308 -30.06
Kiosk og bensin 4 231 876 4 634 236 -8.68
Dagligvare, eget utsalg 87 864 150 83 405 314 5.35
Sum totalt 99 639 174 98 824 858 0.82
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 2 652 641 4 568 273 -41.93
Kiosk og bensin 1 802 028 2 191 443 -17.77
Dagligvare, eget utsalg 47 117 494 41 970 276 12.26
Sum totalt 51 572 163 48 729 992 5.83
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no