Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 56 416 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 53 104 87 313
2018 6 066 6 032 7 293 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 7 183 6 261 5 951 64 971 101 937
2019 7 176 6 115 6 980 8 200 10 639 9 620 11 284 10 308 7 060 6 624 5 782 7 010 60 014 96 797

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Juli 2019 Juli 2018 Endring i %
Vann med kullsyre 7 768 630 9 312 544 -16,58
Vann uten kullsyre 3 515 315 3 816 716 -7,90
Sum totalt 11 283 945 13 129 260 -14,05
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 72 215 699 74 069 687 -2,50
Vann uten kullsyre 24 763 844 25 110 865 -1,38
Sum totalt 96 979 543 99 180 552 -2,22
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 44 938 544 48 551 365 -7.44
Vann uten kullsyre 15 075 393 16 419 960 -8.19
Sum totalt 60 013 937 64 971 325 -7,63

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Juli 2019 Juli 2018 Endring i %
Uteliv 1 045 339 1 216 451 -14.07
Kiosk og bensin 754 632 616 117 22.48
Dagligvare, eget utsalg 9 483 974 11 296 692 -16.05
Sum totalt 11 283 945 13 129 260 -14.05
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 614 196 10 353 932 2.51
Kiosk og bensin 4 772 751 4 899 593 -2.59
Dagligvare, eget utsalg 81 592 596 83 927 027 -2.78
Sum totalt 96 979 543 99 180 552 -2.22
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 5 613 612 6 295 713 -10.83
Kiosk og bensin 2 946 075 3 079 043 -4.32
Dagligvare, eget utsalg 51 454 250 55 596 569 -7.45
Sum totalt 60 013 937 64 971 325 -7.63
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no