Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 53 104 87 313
2018 6 066 6 032 7 293 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 7 183 6 261 5 951 64 971 101 937
2019 7 176 6 115 6 980 8 200 10 639 9 620 11 284 10 308 7 060 6 624 5 782 7 010 60 014 96 797
2020 6 746 6 918 8 285 7 367 8 065 14 192 10 827 8 732 7 187 6 759 0 0 62 399 85 077

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Juli 2020 Juli 2019 Endring i %
Vann med kullsyre 8 009 396 7 768 630 3,10
Vann uten kullsyre 2 817 217 3 515 315 -19,86
Sum totalt 10 826 613 11 283 945 -4,05
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 76 213 910 72 215 699 5,54
Vann uten kullsyre 22 967 932 24 763 844 -7,25
Sum totalt 99 181 842 96 979 543 2,27
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 48 686 175 44 938 544 8.34
Vann uten kullsyre 13 712 601 15 075 393 -9.04
Sum totalt 62 398 776 60 013 937 3,97

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Juli 2020 Juli 2019 Endring i %
Uteliv 780 620 1 045 339 -25.32
Kiosk og bensin 514 319 754 632 -31.85
Dagligvare, eget utsalg 9 531 674 9 483 974 0.5
Sum totalt 10 826 613 11 283 945 -4.05
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 7 278 429 10 614 196 -31.43
Kiosk og bensin 3 991 563 4 772 751 -16.37
Dagligvare, eget utsalg 87 911 850 81 592 596 7.74
Sum totalt 99 181 842 96 979 543 2.27
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 3 433 261 5 613 612 -38.84
Kiosk og bensin 2 316 347 2 946 075 -21.38
Dagligvare, eget utsalg 56 649 168 51 454 250 10.1
Sum totalt 62 398 776 60 013 937 3.97
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no