Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 6 107 6 074 7 356 9 749 12 553 13 869 13 223 10 971 6 721 7 227 6 311 5 997 68 930 106 158
2019 7 222 6 159 7 030 8 255 10 714 9 681 11 352 10 364 7 115 6 668 5 825 7 049 60 413 97 435
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 7 163 62 718 98 849
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 13 872 13 463 0 0 0 0 0 63 206 63 206

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Juli 2021 Juli 2020 Endring i %
Vann med kullsyre 9 404 184 8 056 106 16,73
Vann uten kullsyre 4 058 390 2 837 021 43,05
Sum totalt 13 462 574 10 893 127 23,59
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 76 964 135 76 542 326 0,55
Vann uten kullsyre 22 372 221 23 197 735 -3,56
Sum totalt 99 336 356 99 740 061 -0,40
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 48 556 080 48 889 002 -0.68
Vann uten kullsyre 14 649 784 13 829 289 5.93
Sum totalt 63 205 864 62 718 291 0,78

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Juli 2021 Juli 2020 Endring i %
Uteliv 1 061 390 842 744 25.94
Kiosk og bensin 504 149 451 459 11.67
Dagligvare, eget utsalg 11 897 035 9 598 924 23.94
Sum totalt 13 462 574 10 893 127 23.59
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 6 136 827 7 788 973 -21.21
Kiosk og bensin 3 052 047 3 476 983 -12.22
Dagligvare, eget utsalg 90 147 482 88 474 105 1.89
Sum totalt 99 336 356 99 740 061 -0.4
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 3 828 302 3 727 396 2.71
Kiosk og bensin 1 925 790 1 979 102 -2.69
Dagligvare, eget utsalg 57 451 772 57 011 793 0.77
Sum totalt 63 205 864 62 718 291 0.78
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no