Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 6 517 5 960 8 362 6 942 7 985 9 760 10 146 8 261 7 761 5 923 5 760 7 155 63 934 90 532
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 64 767 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 61 297 87 313
2018 6 066 6 032 7 293 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 7 183 6 261 5 951 75 873 101 937

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

August 2018 August 2017 Endring i %
Vann med kullsyre 7 965 141 5 890 828 35,21
Vann uten kullsyre 2 936 906 2 302 409 27,56
Sum totalt 10 902 047 8 193 237 33,06
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 76 144 000 64 858 393 17,40
Vann uten kullsyre 25 745 362 22 187 193 16,04
Sum totalt 101 889 362 87 045 586 17,05
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 56 516 506 45 153 095 25.17
Vann uten kullsyre 19 356 866 16 144 108 19.9
Sum totalt 75 873 372 61 297 203 23,78

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

August 2018 August 2017 Endring i %
Uteliv 1 146 463 943 987 21.45
Kiosk og bensin 597 729 500 981 19.31
Dagligvare, eget utsalg 9 157 855 6 748 269 35.71
Sum totalt 10 902 047 8 193 237 33.06
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 556 408 10 323 053 2.26
Kiosk og bensin 4 996 341 4 738 006 5.45
Dagligvare, eget utsalg 86 336 613 71 984 527 19.94
Sum totalt 101 889 362 87 045 586 17.05
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 7 442 176 7 075 988 5.18
Kiosk og bensin 3 676 772 3 339 586 10.1
Dagligvare, eget utsalg 64 754 424 50 881 629 27.26
Sum totalt 75 873 372 61 297 203 23.78
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no