Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 64 767 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 61 297 87 313
2018 6 066 6 032 7 293 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 7 183 6 261 5 951 75 873 101 937
2019 7 175 6 114 6 980 8 199 10 639 9 620 11 283 10 308 7 060 6 623 0 0 70 318 84 001

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

August 2019 August 2018 Endring i %
Vann med kullsyre 7 219 115 7 965 141 -9,37
Vann uten kullsyre 3 088 630 2 936 906 5,17
Sum totalt 10 307 745 10 902 047 -5,45
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 71 465 837 76 144 000 -6,14
Vann uten kullsyre 24 915 568 25 745 362 -3,22
Sum totalt 96 381 405 101 889 362 -5,41
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 52 153 823 56 516 506 -7.72
Vann uten kullsyre 18 164 023 19 356 866 -6.16
Sum totalt 70 317 846 75 873 372 -7,32

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

August 2019 August 2018 Endring i %
Uteliv 955 108 1 146 463 -16.69
Kiosk og bensin 469 352 597 729 -21.48
Dagligvare, eget utsalg 8 883 285 9 157 855 -3
Sum totalt 10 307 745 10 902 047 -5.45
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 422 841 10 556 408 -1.27
Kiosk og bensin 4 644 374 4 996 341 -7.04
Dagligvare, eget utsalg 81 314 190 86 336 613 -5.82
Sum totalt 96 381 405 101 889 362 -5.41
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 6 568 720 7 442 176 -11.74
Kiosk og bensin 3 415 427 3 676 772 -7.11
Dagligvare, eget utsalg 60 333 699 64 754 424 -6.83
Sum totalt 70 317 846 75 873 372 -7.32
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no