Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 61 297 87 313
2018 6 066 6 032 7 293 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 7 183 6 261 5 951 75 873 101 937
2019 7 176 6 115 6 980 8 200 10 639 9 620 11 284 10 308 7 060 6 624 5 782 7 010 70 322 96 797
2020 6 746 6 918 8 285 7 367 8 065 14 192 10 827 8 732 7 187 0 0 0 71 131 78 318

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

August 2020 August 2019 Endring i %
Vann med kullsyre 6 636 941 7 219 451 -8,07
Vann uten kullsyre 2 095 536 3 088 630 -32,15
Sum totalt 8 732 477 10 308 081 -15,29
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 75 631 400 71 470 009 5,82
Vann uten kullsyre 21 974 838 24 915 568 -11,80
Sum totalt 97 606 238 96 385 577 1,27
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 55 323 116 52 157 995 6.07
Vann uten kullsyre 15 808 137 18 164 023 -12.97
Sum totalt 71 131 253 70 322 018 1,15

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

August 2020 August 2019 Endring i %
Uteliv 571 079 955 108 -40.21
Kiosk og bensin 415 887 469 352 -11.39
Dagligvare, eget utsalg 7 745 511 8 883 621 -12.81
Sum totalt 8 732 477 10 308 081 -15.29
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 6 894 400 10 422 841 -33.85
Kiosk og bensin 3 938 098 4 644 374 -15.21
Dagligvare, eget utsalg 86 773 740 81 318 362 6.71
Sum totalt 97 606 238 96 385 577 1.27
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 4 004 340 6 568 720 -39.04
Kiosk og bensin 2 732 234 3 415 427 -20
Dagligvare, eget utsalg 64 394 679 60 337 871 6.72
Sum totalt 71 131 253 70 322 018 1.15
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no