Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 61 297 87 313
2018 6 107 6 074 7 356 9 749 12 553 13 869 13 223 10 971 6 721 7 227 6 311 5 997 79 901 106 158
2019 7 222 6 159 7 030 8 255 10 714 9 681 11 352 10 364 7 115 6 668 5 825 7 049 70 777 97 435
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 0 71 499 91 686

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

August 2020 August 2019 Endring i %
Vann med kullsyre 6 669 921 7 245 074 -7,94
Vann uten kullsyre 2 111 014 3 119 008 -32,32
Sum totalt 8 780 935 10 364 082 -15,28
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 75 967 173 71 800 035 5,80
Vann uten kullsyre 22 189 741 25 233 846 -12,06
Sum totalt 98 156 914 97 033 881 1,16
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 55 558 923 52 386 801 6.06
Vann uten kullsyre 15 940 303 18 390 193 -13.32
Sum totalt 71 499 226 70 776 994 1,02

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

August 2020 August 2019 Endring i %
Uteliv 613 537 1 004 418 -38.92
Kiosk og bensin 357 728 419 991 -14.82
Dagligvare, eget utsalg 7 809 670 8 939 673 -12.64
Sum totalt 8 780 935 10 364 082 -15.28
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 7 398 092 11 008 781 -32.8
Kiosk og bensin 3 414 720 4 247 068 -19.6
Dagligvare, eget utsalg 87 344 102 81 778 032 6.81
Sum totalt 98 156 914 97 033 881 1.16
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 4 340 933 6 979 003 -37.8
Kiosk og bensin 2 336 830 3 137 491 -25.52
Dagligvare, eget utsalg 64 821 463 60 660 500 6.86
Sum totalt 71 499 226 70 776 994 1.02
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no