Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2015 6 517 5 960 8 362 6 942 7 985 9 760 10 146 8 261 7 761 5 923 5 760 7 155 71 694 90 532
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 72 192 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 68 267 87 313
2018 6 066 6 032 7 293 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 7 183 6 261 5 951 82 542 101 937

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

September 2018 September 2017 Endring i %
Vann med kullsyre 4 628 293 5 004 013 -7,51
Vann uten kullsyre 2 040 683 1 966 123 3,79
Sum totalt 6 668 976 6 970 136 -4,32
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 75 768 280 64 360 935 17,72
Vann uten kullsyre 25 819 922 22 229 707 16,15
Sum totalt 101 588 202 86 590 642 17,32
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 61 144 799 50 157 108 21.91
Vann uten kullsyre 21 397 549 18 110 231 18.15
Sum totalt 82 542 348 68 267 339 20,91

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

September 2018 September 2017 Endring i %
Uteliv 1 252 506 947 659 32.17
Kiosk og bensin 336 107 378 827 -11.28
Dagligvare, eget utsalg 5 080 363 5 643 650 -9.98
Sum totalt 6 668 976 6 970 136 -4.32
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 861 255 10 236 778 6.1
Kiosk og bensin 4 953 621 4 649 444 6.54
Dagligvare, eget utsalg 85 773 326 71 704 420 19.62
Sum totalt 101 588 202 86 590 642 17.32
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 8 694 682 8 023 647 8.36
Kiosk og bensin 4 012 879 3 718 413 7.92
Dagligvare, eget utsalg 69 834 787 56 525 279 23.55
Sum totalt 82 542 348 68 267 339 20.91
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no