Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2016 5 017 6 537 7 820 6 464 9 294 12 417 8 868 8 351 7 425 5 630 5 568 7 125 72 192 90 515
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 68 267 87 313
2018 6 066 6 032 7 293 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 7 183 6 261 5 951 82 542 101 937
2019 7 176 6 115 6 980 8 200 10 639 9 620 11 284 10 308 7 060 6 624 5 782 7 010 77 382 96 797

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

September 2019 September 2018 Endring i %
Vann med kullsyre 5 277 647 4 628 293 14,03
Vann uten kullsyre 1 782 203 2 040 683 -12,67
Sum totalt 7 059 850 6 668 976 5,86
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 72 119 363 75 768 280 -4,82
Vann uten kullsyre 24 657 088 25 819 922 -4,50
Sum totalt 96 776 451 101 588 202 -4,74
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 57 435 642 61 144 799 -6.07
Vann uten kullsyre 19 946 226 21 397 549 -6.78
Sum totalt 77 381 868 82 542 348 -6,25

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

September 2019 September 2018 Endring i %
Uteliv 877 300 1 252 506 -29.96
Kiosk og bensin 372 260 336 107 10.76
Dagligvare, eget utsalg 5 810 290 5 080 363 14.37
Sum totalt 7 059 850 6 668 976 5.86
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 10 047 635 10 861 255 -7.49
Kiosk og bensin 4 680 527 4 953 621 -5.51
Dagligvare, eget utsalg 82 048 289 85 773 326 -4.34
Sum totalt 96 776 451 101 588 202 -4.74
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 7 446 020 8 694 682 -14.36
Kiosk og bensin 3 787 687 4 012 879 -5.61
Dagligvare, eget utsalg 66 148 161 69 834 787 -5.28
Sum totalt 77 381 868 82 542 348 -6.25
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no