Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2017 6 039 5 599 7 076 6 286 8 813 10 217 9 075 8 193 6 970 6 380 6 336 6 330 68 267 87 313
2018 6 066 6 032 7 293 7 228 11 452 13 771 13 129 10 902 6 669 7 183 6 261 5 951 82 542 101 937
2019 7 176 6 115 6 980 8 200 10 639 9 620 11 284 10 308 7 060 6 624 5 782 7 010 77 382 96 797
2020 6 746 6 918 8 285 7 367 8 065 14 192 10 827 8 732 7 187 6 759 0 0 78 318 85 077

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

September 2020 September 2019 Endring i %
Vann med kullsyre 5 502 633 5 277 647 4,26
Vann uten kullsyre 1 684 207 1 782 203 -5,50
Sum totalt 7 186 840 7 059 850 1,80
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 75 856 386 72 119 363 5,18
Vann uten kullsyre 21 876 842 24 657 088 -11,28
Sum totalt 97 733 228 96 776 451 0,99
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 60 825 749 57 435 642 5.9
Vann uten kullsyre 17 492 344 19 946 226 -12.3
Sum totalt 78 318 093 77 381 868 1,21

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

September 2020 September 2019 Endring i %
Uteliv 528 819 877 300 -39.72
Kiosk og bensin 318 270 372 260 -14.5
Dagligvare, eget utsalg 6 339 751 5 810 290 9.11
Sum totalt 7 186 840 7 059 850 1.8
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 6 545 919 10 047 635 -34.85
Kiosk og bensin 3 884 108 4 680 527 -17.02
Dagligvare, eget utsalg 87 303 201 82 048 289 6.4
Sum totalt 97 733 228 96 776 451 0.99
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 4 533 159 7 446 020 -39.12
Kiosk og bensin 3 050 504 3 787 687 -19.46
Dagligvare, eget utsalg 70 734 430 66 148 161 6.93
Sum totalt 78 318 093 77 381 868 1.21
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no