Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter alle leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 1 663 2 109 2 433 2 345 2 665 3 024 2 474 2 850 3 145 2 952 2 904 2 821 6 205 31 385
2019 2 818 2 694 3 575 3 264 3 620 3 966 3 504 3 493 3 895 3 738 2 903 3 672 9 088 41 142
2020 2 988 4 137 3 878 3 868 4 617 6 799 5 040 5 027 5 637 4 566 4 296 4 643 11 003 55 497
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 734 0 0 0 0 0 16 164 39 105

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

Mars 2021 Mars 2020 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 4 613 311 3 171 156 45,48
Energidrikker tilsatt søtstoff 1 895 929 706 408 168,39
Sum totalt 6 509 240 3 877 564 67,87
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 48 282 979 34 404 898 40,34
Energidrikker tilsatt søtstoff 12 375 399 8 652 647 43,02
Sum totalt 60 658 378 43 057 545 40,88
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 11 786 005 8 984 834 31.18
Energidrikker tilsatt søtstoff 4 378 105 2 018 112 116.94
Sum totalt 16 164 110 11 002 946 46,91
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no