Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter alle leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 1 663 2 109 2 433 2 345 2 665 3 024 2 474 2 850 3 145 2 952 2 904 2 821 8 550 31 385
2019 2 818 2 694 3 575 3 264 3 620 3 966 3 504 3 493 3 895 3 738 2 903 3 672 12 352 41 142
2020 2 988 4 137 3 878 3 868 4 617 6 799 5 040 5 027 5 637 4 566 4 296 4 643 14 871 55 497
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 0 0 0 0 0 0 22 365 33 370

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

April 2021 April 2020 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 4 232 389 3 234 797 30,84
Energidrikker tilsatt søtstoff 1 968 835 633 448 210,81
Sum totalt 6 201 224 3 868 245 60,31
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 49 280 571 35 070 568 40,52
Energidrikker tilsatt søtstoff 13 710 786 8 590 737 59,60
Sum totalt 62 991 357 43 661 305 44,27
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 16 018 394 12 219 631 31.09
Energidrikker tilsatt søtstoff 6 346 940 2 651 560 139.37
Sum totalt 22 365 334 14 871 191 50,39
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no