Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter alle leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 1 663 2 109 2 433 2 345 2 665 3 024 2 474 2 850 3 145 2 952 2 904 2 821 11 215 31 385
2019 2 818 2 694 3 575 3 264 3 620 3 966 3 504 3 493 3 895 3 738 2 903 3 672 15 972 41 142
2020 2 988 4 137 3 878 3 868 4 617 6 799 5 040 5 027 5 637 4 566 4 296 4 643 19 488 55 497
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 734 0 0 0 0 0 27 926 39 105

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

Mai 2021 Mai 2020 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 3 705 098 3 786 017 -2,14
Energidrikker tilsatt søtstoff 1 855 510 830 831 123,33
Sum totalt 5 560 608 4 616 848 20,44
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 49 199 652 36 115 761 36,23
Energidrikker tilsatt søtstoff 14 735 465 8 542 788 72,49
Sum totalt 63 935 117 44 658 549 43,16
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 19 723 492 16 005 648 23.23
Energidrikker tilsatt søtstoff 8 202 450 3 482 391 135.54
Sum totalt 27 925 942 19 488 039 43,30
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no