Denne nettsiden oppdateres for tiden ikke men brukes av BRODs medlemmer for registrering av salgsstatistikk.
Bryggeri- og drikkevareforeningen har nå fått nye nettsider med informasjon om organisasjonens arbeid. Besøk oss gjerne på bryggeriforeningen.no.
drikkeglede.no vil i løpet av sommeren gjenoppstå som et nettsted med informasjon og inspirasjonsartikler om din favorittdrikke.

Meny

Du er her:

Salgstall

Her vil du finne oppdaterte tall fra drikkevarebransjen. Bruk søkemotoren under for å søke frem tall.

Velg drikketype:

Omsetning av energidrikker totalt

Omfatter alle leverandører av energidrikker i Norge.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 1 663 2 109 2 433 2 345 2 665 3 024 2 474 2 850 3 145 2 952 2 904 2 821 16 713 31 385
2019 2 818 2 694 3 575 3 264 3 620 3 966 3 504 3 493 3 895 3 738 2 903 3 672 23 442 41 142
2020 2 988 4 137 3 878 3 868 4 617 6 799 5 040 5 027 5 637 4 566 4 296 4 643 31 328 55 497
2021 4 228 5 427 6 509 6 201 5 561 5 445 5 734 0 0 0 0 0 39 105 39 105

Salgsutvikling energidrikker

Angis i liter

Juli 2021 Juli 2020 Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 4 088 754 4 219 599 -3,10
Energidrikker tilsatt søtstoff 1 645 645 820 688 100,52
Sum totalt 5 734 399 5 040 287 13,77
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 47 613 457 39 868 074 19,43
Energidrikker tilsatt søtstoff 15 661 111 9 159 980 70,97
Sum totalt 63 274 568 49 028 054 29,06
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Energidrikker tilsatt sukker 27 956 731 25 825 082 8.25
Energidrikker tilsatt søtstoff 11 148 138 5 502 433 102.6
Sum totalt 39 104 869 31 327 515 24,83
Bryggeri- og drikkevareforeningen | Næringslivets Hus | Middelthunsgate 27 | Majorstuen | Oslo | info@drikkeglede.no