• I gamle dagers Norge var det vanlig å henge knivjern i kanten av bryggekaret og stål på utsiden av karet og rundt brygghuset. Det ble gjort for å holde ”småfolket”, tusser og troll, unna ølet.
 • Etter at kristendommen var innført i Norge ble det vanlig å skåle for St. Olavs, Jomfru Maria, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Etterpå skålte mann for kongen og biskopens velferd.
 • I senmiddelalderen i Norge var øl sett på som Guds gave og beruselsen var guddommelig.Hvis presten forsøkte å holde seg edru, ble det oppfattet som om det hvilte en forbannelse over ham og da kunne han ikke være prest.
 • Martin Luther, skal ha satt svært stor pris på sin daglige øl, og som tidligere munk hadde han øl som en naturlig del av sitt kosthold. Martin Luthers kone Katharina, var ikke spesielt vakker å se på, men hun var til gjengjeld byens beste ølbrygger.
 • Skikken med at vi klinker glassene våre mot hverandre når vi skåler, stammer fra vikingene. Ølhornene skulle klinkes så hardt at det skvatt over litt øl fra det ene kruset over i det andre.  Dersom en mann viste deg denne tillitten, kunne du være sikker på at ølet ikke var forgiftet.
 • Vikingene hadde mange typer øl for ulike anledninger, for eksempel drømmeøl, elskovsøl og berserkøl.  Sistnevnte mistenker vi dem å ha blandet fluesopp i…
 • Ordet ”barsel” kommer fra barnsøl. Man brygget øl til alle store begivenheter i livet. Festarøl til forlovelse, brudeøl og gravøl. Velfareskålen sikret den dødes videre ferd og mottagelse. Hver person tømte et einskildebeger alene og skålte med avdøde.
 • Ordet ”skål” sies å ha sin opprinnelse fra ølbollen – eller skåla – som ble brukt frem til 1600-1700 tallet.
 • Ingen sykdomsfremkallende bakterier kan overleve i øl.  I gamle tider uten rent drikkevann, var øl det sikreste og sunneste man kunne drikke.
 • Øl er blitt kalt det flytende brød. Øl er laget av naturlige ingredienser, og stivelsen i kornet omdannes til maltose som tas lett opp i blodet og gir raskt energi. At pyramidebyggerne i Egypt og forrige århundres murere og kroppsarbeidere drakk mye øl, er neppe tilfeldig.
 • Bokkøl var helt frem til 1950/1960-tallet benyttet som en viktig styrkedrikk ved sykehusene i Norge. Bokkøl med rå eggeplomme ble gitt til underernærte og syke som trengte næring.
 • På 1600-tallet fikk pasientene ved Oslo Hospital en dagsrasjon på 4 liter pottøl hver.
 • Symposier betyr drikkelag. Ved de gamle grekernes symposier spilte ølet og alkoholen en viktig rolle.
 • Ølbrygging fra vikingtid til moderne tid var kvinnenes oppgave - med unntak av en liten periode under og rett etter verste hekseprosessen i Europa og Norge.
 • Den kjente filosof og forfatter Hildegard von Bingen, var abedisse i et tysk kloster på 1100-tallet.  Hun er vår første kilde som har nedtegnet kunnskapen om bruk av humle i øl. 
 • Mjød er ikke øl. (Mjød er honningbasert) Det er ikke like sterkt som øl, og ble ofte foretrukket av kvinner. Mjød ble laget for guder og storfolk, og kvinner.
 • På primstavene (en flat, stavformet kalender av tre som man brukte før i tiden) var julen markert med et ølhorn som vendte oppover 25. desember og nedover 13. januar.
 • Tradisjonen med å brygge øl til jul ble brukt for å kristne Norge og nedfelt i egen lov av Olav Tryggvason.
 • For 1000 år siden var det påbudt for alle kornbønder i Norge å brygge øl til jul. Hvis man ikke fulgte loven, kunne man miste gården til kirken og selv bli landsforvist.
 • Det finnes over 800 smakskomponenter i øl.