Undergjæret øl som kom før det moderne lyse lagerølet. I Norden kalles ofte mørk lager for Bayersk øl på grunn av sin opprinnelse i Sydtyskland.

Noen eksempler: Wiener, Märzen/Oktoberfestøl, Münchener/Dunkel, Schwartzbier

BAYER
bayerMørkere og mer aromatisk enn pils. Større innslag av maltsødme og lavere bitterhet, brunt eller rødbrunt i fargen. Ølet som selges som bayer i Norge har likhetstrekk med de tyske ølsortene Märzen og Münchener Dunkel. Dette var det tradisjonelle norske drikkeølet fram til 60-tallet, da Pilsnergenerasjonen på  valgte bort bayeren.En helflaske bayer ble gjerne betegnet som en murer.

BOKKØL
Bokkøl er et mørkt, sterkt og maltrikt, undergjæret øl. I de fleste land brukes betegnelsen bock.

Opphavet til bokkølet skal finnes i hansabyen Einbeck ved Hannover, der bryggeriet skilter med betegnelsen ur-bock. Seinere forskjøv tyngdepunktet for bock seg til München.

Bokkøl er som regel mørkt på farge, men i Tyskland brygges også flere lysere sorter. Bokkøl har en alkoholstyrke på minst 4,8 %. Flere norske bryggerier brygger bokkøl med en alkoholstyrke på 6-7 %. I Tyskland brygges også et enda sterkere doppelbock.

Bokkøl er svært mektig og har gjerne en karakteristisk karamellsmak på grunn av malten, og egner seg utmerket som drikke til søt mat og desserter, som et alternativ til portvin.

Selv om bokkøl ikke er blant de mest dagligdagse øltypene i dag, har norskbrygget bokkøl tradisjoner å se tilbake på. Da Fram forlot Christiania den 24. juni 1893 var det flere kurver med Ringnes bokøl ombord – til bruk ved helt spesielle anledninger. Da den svenske oppdagelsesreisende grev Hamilton skulle utruste en ekspedisjon i 1899, henvendte han seg til Ringnes for å få tak i det samme styrkende ølet som Nansen hadde hatt med på Fram. En beæret Ellef Ringnes ga følgende svar: «Det vil være os en stor Glæde at kunne forsyne Deres Expedition til Spitsbergen med Øl af samme Sort, som Nansen havde med paa sin Polarfærd, nemlig Bokøl. Prisen paa denne Ølsort er 38 Øre pr. 1/1 Flaske minus 10% Rabat, og i dette Tilfælde levert franco Bergen…»